SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

July 15, 2016

Bermacam Sabar..

Ibnu Qayyim rahimahullah berkata; "Sabar yang terpuji ialah kesabaran jiwa secara sukarela dari ajakan hawa nafsu yang tercela." 


Antara tingkatan dan nama-nama sabar sebagai berikut;
1. IFFAH:- Bersabar dari hasrat seksual yang terlarang, lawan kata bejat, mesum.
2. KITMAN SIRR:- Bersabar tidak mengeluarkan kata dan ucapan yang tidak baik.
3. ZUHD :- Bersabar menyikapi kelebihan penghidupan.
4. QANA'AH:- Bersabar terhadap seukur kecukupan duniawi. Lawannya rakus.
5. WAQAR:- Bersabar tidak memenuhi dorongan tergesa-gesa, tegar dan tenang.
6. HILM:- Bersabar tidak memenuhi ajakan kemarahan. (Tidak membalas dendam kejahatan  padahal mampu membalas.
7. 'AFWU, SHAFHU:- Bersabar tidak memenuhi dorongan balas dendam. Pemaaf..
8. SHAUM:- Bersabar tidak memenuhi dorongan makan-minum diwaktu terbatas.

Petikan dari buku "Sabar & Syukur" Ibnu Qayyim

No comments:

Post a Comment