SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

July 20, 2016

Dilarang meminta ampunan untuk orang kafir .

Jika Nabi dilarang mendo'akan untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah untuk orang kafir yang terdekat, bagaimana kita?

“Tidak layak bagi seorang Nabi ataupun orang-orang yang beriman untuk meminta ampunan bagi orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik itu kerabat dekat mereka”
[Qs. At-Taubah: 113]

No comments:

Post a Comment