SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

July 30, 2016

Munafik lebih berbahaya

Orang munafik lebih berbahaya daripada orang kafir dalam permusuhan, terutama dengan para penegak syariah Islam yang benar. Secara lahiriah mereka menampilkan sebagai orang Mukmin tetapi mereka mempunyai lebih dari satu wajah. Oleh sebab itu ramai orang Mukmin yang tertipu kerana orang munafik memperlihatkan kebaikan-kebaikan, tapi saat yang sama mereka membuat rencana jahat terhadap kaum muslimin. Mereka bermuka-muka dengan kaum yang mereka anggap lebih selamat dan dapat meraih lebih manfaat.

Di dalam alQur'an ada 6 ayat berkenaan orang-orang kafir, (surah Al-Kafirun) sementara 11ayat berkenaan orang munafik, (surah Al-Munafiquun).

Orang munafik adalah manusia yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala, sehingga mereka ditempatkan di Neraka yang paling bawah..
"Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) para tingkatan yang paling bawah dari Neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka."  [Qs. An-Nisaa' : 145]
Allahul mustaan

No comments:

Post a Comment