SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

July 29, 2016

Tujuan Qurban

Syaikh as-Sa'di rahimahullah berkata, "Yang menjadi tujuan dalam berkurban bukan hanya sekadar sembilihan belaka, kerana daging dan darahnya sedikit pun tidaklah sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana Dia adalah Yang Mahakaya lagi Mahaterpuji. Akan tetapi yang sampai kepada-Nya adalah keikhlasan pelakunya, niatnya untuk beramal shalih, dan ia mengharapkan pahala dari-Nya."

Dari itu Allah Ta'ala berfirman yang ertinya;
"Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Akan tetapi  yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan kamu."  .
[Qs. Al-Hajj : 37].
(Tuntutan Praktis & Syar'i Berkurban oleh Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah)

No comments:

Post a Comment