SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

August 30, 2016

Bagaimana orang-orang kafir terhalang daripada keimanan.

Orang-orang kafir terhalang daripada keimanan dengan cara hati mereka terkunci dan tertutup.

Allah Subhanahu Wata'ala berfirman:

"Sesungghnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak beriman. Allah telah mengunci-mata hati dan pendengaran mereka. Dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka seksa yang amat berat." 
[Qs. Al-Baqarah: 6-7].

No comments:

Post a Comment