SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

August 21, 2016

Fitnah pertama yang muncul dimuka bumi.

Fitnah pertama yang terjadi di muka bumi muncul karena hilangnya ilmu. 

Dalam shahih Bukhari dari Ibnu Abbas ketika menceritakan sebab kaum Nabi Nuh akhirnya menyembah orang-orang shalih, beliau berkata, “Ketika ilmu dilupakan, mereka menyembah selain Allah”.
Saat ini, fitnah yang sedang berluasa dimuka bumi ialah kerana hilangnya Sunnah Nabi-Nya. Maka ketika Sunnah dilupakan, mereka mempertuhankan hawa nafsu, mengidola kebid'ahan dan bersatu dengan kaum musyrikin untuk melenyapkan risalah Islam yang pernah dibawa oleh Nabi-Nya dan para salafus soleh.
Allahul Musta'an.

No comments:

Post a Comment