SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

August 15, 2016

Ilmu akan menjaga dari berbagai fitnah

Asy Syeikh Sholih Al Fauzan hafidzohullah berkata;

"Dan tidaklah menjaga seseorang dari fitnah dengan izin Allah kecuali dengan ilmu yang shohih.

Adapun jika engkau tidak memiliki ilmu yang shohih bisa jadi engkau akan terjatuh kepada fitnah dalam kedaan engkau tidak mengetahui, dan engkau tidak mengetahui kalau itu adalah fitnah.

Maka atas kalian untuk menuntut ilmu kepada para Ulama', dan janganlah kalian bermalas malasan dari menuntut ilmu selama kalian masih bisa untuk itu."

Sumber: https://bit.ly/Berbagiilmuagama
Alih bahasa: Abu Arifah Muhammad Bin Yahya Bahraisy

No comments:

Post a Comment