SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

August 8, 2016

Manusia paling dulu sampai kepada naungan Allah

"Tahukah kalian, siapakah orang-orang yang paling dulu sampai kepada naungan Allah pada hari Kiamat kelak? Para Sahabat menjawab: 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.'
Beliau menjawab: 'Yaitu orang-orang yang jika diberi kebenaran, mereka segera menyambutnya, dan jika diminta, maka mereka akan memberikannya, serta mereka memberikan keputusan kepada Ummat manusia seperti untuk diri mereka sendiri.'"
(HR. Imam Ahmad) 

No comments:

Post a Comment