SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

August 4, 2016

Mereka tidak akan pernah rela dengan kamu

Ibnu Jarir dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan, 'Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepada NabiNya selamanya, kerana itu tidak usah mencari keredha'an mereka dan cuba sejalan dengan mereka. Akan tetapi arah akan perhatiannya untuk mencapai redha Allah dengan mengajak mereka kepada kebenaran yang dia diutuskan dengannya.' (Tafsir Ibnu Katsir)

"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka."  [Qs. Al-Baqarah : 120]

No comments:

Post a Comment