SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

August 15, 2016

Zaman munafik berluasa

Saat ini orang-orang kafir dan orang-orang munafik hendak menghalang-halangi para dai', penceramah, daripada menyampaikan apa yang telah diturunkan kepada Rasullullah shallallahu alaihi wa sallam yakni alQur'an dan as-Sunnah (sebagaimana yang difahamkan oleh para salafussoleh).
"Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Rabb-mu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir diantara mereka."  [Qs. Al-Insaan : 24]

No comments:

Post a Comment