SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 29, 2016

4 Tingkatan Manusia

Imam Syafi'i berkata; Jika semua manusia memahami ayat al-Qur'an, mereka akan mendapatkan banyak pelajaran darinya. Ada empat tingkatan manusia:
1) mengenali yang haq (kebenaran atau kebaikan),
2) menta'ati dan mengamalkan kebenaran atau kebaikan
3) memberitahukan kebenaran atau kebaikan kepada orang lain, dan
4) sabar dalam mendapatkan kebenaran dan dalam mempelajarinya.

Allah bersumpah dengan menggunakan waktu atau masa untuk menunjukkan kepada setiap manusia bahwa mereka pasti akan merugi dalam hidup ini, kecuali mereka yang benar-benar berpegang teguh pada 4 hal: iman, berbuat baik, menaati kebenaran, dan menjalankan kebenaran.
Dan juga orang-orang yang saling menasihati satu sama lain dengan saling mengajarkan dan menunjukkan kebenaran kepada sesama serta saling mewasiati dalam hal kesabaran,

Petikan dari: Miftah Dar As-Sa'adah oleh Ibnu Qayyim 

No comments:

Post a Comment