SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 29, 2016

Keadaan Umat Islam hari ini.

Dahulu umat Islam pernah memimpin manusia selama kurun waktu yang cukup panjang. Pada masa itu, aqidah yang indah tersebar keseluruh penjuru bumi dan berhasil mengentaskan manusia dari penyembahan kepada hamba menuju penyembahan kepada Rabb hamba, serta mengeluarkan manusia dari kesempitan dunia menuju kelapangan dunia dan Akhirat.

Tapi apa yang terjadi kemudian?
▶️ Umat ini mundur setelah mengikuti umat-umat lain yang condong dengan kehidupan hedonis.
▶️ Pola fikir umat ini jadi kacau balau setelah mereka mencampur sumbernya yang bersih dengan filsafat jahiliyah dan kefahaman yang menyimpang.
▶️ Umat ini patuh pada orang-orang kafir, lebih merasa nyaman dan tenteram bersanding dengan mereka serta mencari maslahat duniawi dengan melenyapkan agamanya. Dan akhirnya, mereka rugi didunia dan akhirat.
▶️ Umat ini membantu orang-orang kafir dalam memerangi Ahlus Sunnah yang berpegang teguh dengan alQu'ran dan Sunnah Nabi Nya dan melenyapkan syar'iat Allah dari muka bumi serta menuduhnya sebagai syariat yang terbatas, jumud (stagnant), tidak relevant dengan zaman, dan tidak sejalan dengan kemajuan peradaban.

Mereka pun menanamkan keraguan terhadap Sunnah Nabi Nya, merendahkan kitab-kitab Salaf, mencela para ulama, merendahkan kedudukan malah kemampuan para Rijalul hadits yang telah berkhidmat untuk menjaga Sunnah ini hingga bisa sampai kepada kita.
Muncul lah berbagai propaganda Jahiliyah moden seperti propaganda nasionalisme.

Mereka menyebarkan racun racun Ghazwul Fikri (perang Pemikiran) melalui sarana pendidikan dalam bidang kurikulum dan media Massa dengan berbagai jenis. Allahul Mustaan.

Diedit dari buku: "Al-Wala' wal Bara' terbitan Ummul Qura, oleh Muhammad Said Al-Qahthani.

No comments:

Post a Comment