SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 29, 2016

Mengikut Hawa Nafsu Sumber Penyesalan

Berkata Abu Bakar Al-Warraq Rahimahullah:

"Barangsiapa yang membuat senang jasadnya dengan berbagai syahwat, maka sungguh dia telah menanamkan dalam hatinya pohon penyesalan."

(Az-Zuhud Al-Kabir,karya Al-Baihaqi: 356)

No comments:

Post a Comment