SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 14, 2016

Siapa yang mengada-ada atas nama Allah?

“Siapa saja yang menafsirkan Al Qur’an mahupun hadits dengan tafsiran yang tidak sejalan dengan tafsir para shahabat Nabi dan tabi’in, maka ia adalah orang yang mengada-ada atas nama Allah dan menyimpang pemahamannya akan ayat-ayat Allah dalam Al Qur’an. Ini akan membuka pintu kemunafikan” Ibnu Taimiyyah
@D_ghaith - Dr Muhammad bin Ghaits. Doktor dalam bidang syariah, da’i khatib dan peneliti di UEA. 

No comments:

Post a Comment