SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

March 9, 2017

Orang-orang yang zhalim, di tangguh azabnya.

Walaupun saat ini orang-orang kafir dan orang munafik, mereka bergembira, menzalimi, memfitnah, menindas orang-orang Mukmin, melarang dakwah salaf ...namun...
"Sesungguhnya Allah memberi penangguhan kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak."  [Qs. Ibrahim: 42]

"Sesungguhnya Allah akan menangguhkan (azab) kepada orang zhalim hingga apabila Allah menindaknya, maka Ia tidak akan melepaskannya."  (Kitab ash-Shahihain)

No comments:

Post a Comment