SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

March 10, 2017

Perbandingan orang kafir dengan orang Mukmin.

"Perbandingan kedua golongan itu (orang-orang kafir dan orang-orang Mukmin), seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya. Maka Tidakkah kamu mengambil pelajaran (daripada perbandingan itu?)"  [Qs. Huud: 24]

No comments:

Post a Comment