SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

March 18, 2017

Siapa dapat mengambil pelajaran?

Mengapa sa'at ini maseh ramai lagi manusia yang ragu akan kebenaran alQur'an, mempertikaikan hukum syari'at dengan mengatakan zaman sudah berubah, sudah tak relevan lagi. Sesungguhnya orang yang berakal lah saja yang dapat mengambil pelajaran..

"Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb-mu itu benar sama dengan orang yang buta. Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran."  [Qs. Ar-Ra'd: 19]

No comments:

Post a Comment