SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

March 14, 2017

Mengingat Masa Lalu Sebagai Pelajaran

📚 Ibnu Al-Jauziy berkata;
📌Kita hidup didunia laksana seorang murid berada di kelas untuk belajar apa saja, menulis atau sastra agar bisa memiliki masa depan yang baik. Ada yang otaknya sama sekali tumpul. Meskipun telah lama tinggal di kelas untuk belajar, namun setelah keluar tidak faham apa-apa. Itulah permisalan orang yang tidak mengerti keberadaannya di dunia ini dan tidak mencapai apa yang dimaksudkan dari kehadiran dirinya di tengah manusia.📌

"Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku."  [Qs. Adz-Dzaariyaat: 56] pen**

🔹Shaidul Khathir🔹

No comments:

Post a Comment