SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 21, 2017

Peringatan keras jangan ikut pemimpin kesesatan

"Orang-orang lemah berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka dalam kesesatan: "Justru, rencana kalian terhadap kami dimalam dan siang hari itulah yang telah menjerumuskan kami dalam kebinasaan. Kalian memerintah kami agar kafir kepada Allah dan menyekutukan-Nya dalam ibadah." Masing-masing dari kedua golongan itu menyembunyikan penyesalan ketika mereka melihat adzab yang telah disiapkan untuk mereka. Kami telah mempersiapkan belenggu-belenggu di leher orang-orang kafir, mereka tidak dihukum seperti ini kecuali disebabkan oleh kekafiran mereka kepada Allah dan perbuatan jahat mereka didunia. Ayat ini mengandung peringatan keras agar tidak mengikuti para penyeru dan pemimpin kesesatan. 
[At-Tafsir Al-Muyassar ; 34:33 (surah Saba')]

No comments:

Post a Comment