SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 4, 2017

Peringatan untuk tidak mengikuti keinginan orang kafir

"Wahai Nabi, bertakwa lah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah Mahamengetahui lagi Mahabijaksana,".  [QS. Al-Ahzaab: 1]

"Wahai Rasul, kemudian, Kami menjadikan kamu diatas manhaj yang jelas dalam perkara din maka ikutilah syar'iat yang Kami menjadikanmu di atasnya. Janganlah mengikuti hawa nafsu orang-orang yang bodoh tentang syariat Allah dan yang tidak mengerti kebenaran. Ayat ini mengandung dalil dalil agung tentang kesempurnaan dan kemuliaan din ini serta kewajiban mematuhi hukum-hukumnya dan menghindari kecenderungan kepada hawa nafsu orang-orang kafir dan ingkar."  [Qs. Al-Jatsiyah :18]

"Sesungguh wahai Rasul, orang-orang musyrik yang mengajakmu mengikuti hawa nafsu mereka tidaklah akan berguna sedikit pun bagi mu untuk mencegah hukuman Allah jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Sesungguhnya, orang-orang munafik, Yahudi, dan lain-lain yang melanggar hukum Allah, sebagian mereka merupakan penolong bagi sebagian lain dalam memusuhi orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah. Sedangkan Allah adalah penolong orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka dengan menjalankan kewajiban serta menjauhi larangan-Nya."  [Qs. Al-Jatsiyah :19]
Ini ayat peringatan untuk tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang dampaknya akan membuat seseorang meninggalkan sunnah Nabi-Nya..
Ref:  Tafsir Ibnu Katsir, At-Tafsir Al-Muyassar 

No comments:

Post a Comment