SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

March 4, 2018

Dakwah yang mengobati jasad tanpa kepala

Prof. Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali berkata;
Tidaklah jalan dakwah berhamparkan bunga mawar, akan tetapi jalan ini dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci dan penuh dengan marabahaya. Dalam hal ini, sebaik-baik tauladan adalah para Rasul, shalawatullahi wasalamuhu 'alaihim. Mereka dan pengikutnya telah melewati penyiksaan dan berbagai ejekan dai kaum-kaum mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala;

"Dan sungguh, beberapa Rasul sebelum engkau (Muhammad) telah diperolok-olokkan, sehingga turunlah adzab kepada orang-orang yang mencemuhkan itu sebagai balasan olok-olokan mereka."  [QS. Al-An'aam: 10].

Dan firman Allah Ta'ala;
"Dan sesungguhnya Rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan (yang dilakukan) terhadap mereka, sampai datang pertolongan Kami kepada mereka....."  [QS. Al-An'naam: 34]

Demikian juga yang dialami oleh para pengemban dakwah Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang tegar diatas Kitabullah dan AsSunnah Nabi-Nya, saat ini. 

Ada jamaah lain yang mengatasnamakan dakwah, tetapi ia berjalan diatas manhaj (metode) berbeda dengan Manhaj (yang di tempuh) oleh para Rasul. Jama'ah ini tidak memberikan perhatian terhadap eksistensi 'aqidah, namun hanya fokus terhadap (ritual) ibadah, dzikir-dzikir yang diamalkan oleh kaum Sufi. Yang menjadi titik perhatian mereka adalah mengajak manusia untuk ikut serta bersama mereka dengan tanpa memperhatikan tentang 'aqidah mereka.  Semua ini adalah jalan-jalan (dakwah) yang baru (bid'ah), dimana ia berawal ketika usainya dakwah para Rasul. Hal ini laksana seseorang yang mengobati jasad tanpa kepala. Sebab kedudukan 'aqidah dalam agama ini, laksana kepala bagi jasad manusia.
Dari, "Fiqih Dakwah Para Nabi" pengantar Dr. Shalih bin Fauzan Al Fauzan..

No comments:

Post a Comment