SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 7, 2018

Allah penolong orang-orang yang bertaqwa

"Sesungguh wahai Rasul, orang-orang musyrik yang mengajakmu mengikuti hawa nafsu mereka tidaklah akan berguna sedikit pun bagi mu untuk mencegah hukuman Allah jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Sesungguhnya, orang-orang munafik, Yahudi, dan lain-lain yang melanggar hukum Allah, sebagian mereka merupakan penolong bagi sebagian lain dalam memusuhi orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah. Sedangkan Allah adalah penolong orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka dengan menjalankan kewajiban serta menjauhi larangan-Nya."  [Qs. Al-Jatsiyah :19]
Ini ayat peringatan untuk tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang dampaknya akan membuat seseorang meninggalkan sunnah Nabi-Nya..
Ref:  Tafsir Ibnu Katsir, At-Tafsir Al-Muyassar

No comments:

Post a Comment