SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 14, 2018

Seburuk-buruk makhluk di permukaan bumi..

"Sungguh sejelek-jelek makhluk yang bergerak di permukaan bumi bagi Allah adalah orang-orang kafir terus menerus dalam kekafiran, mereka tidak beriman kepada rasul-rasul Allah, tidak mengakui keesaan-Nya, dan tidak mengikuti sya'riat-Nya."  ( QS. Al-Anfal: 55) At Tafsir Al-Muyassar.

No comments:

Post a Comment