SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 23, 2018

Akan dicabut kewibawaan darinya

Abu Abdirrahman Abdullah bin Abdul Aziz al-’Umary rahimahullah berkata:

من ترك الأمر بالمعروف خوف المخلوقين، نزعت منه الهيبة، فلو أمر ولده لاستخف به.

"Siapa yang meninggalkan amar ma’ruf (menyuruh perbuatan yang baik) karena takut terhadap makhluk, maka akan dicabut kewibawaan dari dirinya, sehingga seandainya dia menyuruh anaknya maka anaknya akan meremehkan perintahnya."

 Siyar A’lamin Nubala', jilid 8 hlm. 375

 Sumber || https://twitter.com/fzmhm12121/status/835071532984590338

May 20, 2018

Syafa'at Puasa dan al-Qur'an di Hari Kiamat

"Dan dari Abdullah bin 'Umar bahwa Rasulullah َshalallahu alaihi wassalam bersabda, "Puasa dan al-Qur'an akan, keduanya akan memberi syafa'at kepada hamba pada Hari Kiamat; puasa berkata: "Ya Rabbi, ia telah terhalang dari makan dan syahwat, maka izinkanlah aku memberi syafa'at kerananya." Beliau bersabda: "Lalu keduanya memberi syafa'at."
(HR. Ahmad 2/174, Ath-Thabarani didalam Al-Kabair, Ibnu Abid dunya, dan al-Hakim. Ia berkata: "Shahih berdasarkan syarat Muslim, dan Syaikh al-Albani shahihkan nya, shahihul Jami' 3882)

May 19, 2018

Sahur..Sahur..Sahur

Asy Syeikh Muhammad Bin Sholih Al Utsaimin:

Selayaknya bagi orang yang sahur untuk meniatkan dari sahurnya untuk :

Mencontoh perintah dan perbuatan Nabi Shollallahu alaihi wa sallam agar sahurnya menjadi ibadah.

Dan dia meniatkan untuk menguatkan diri untuk berpuasa sehingga sahurnya berbuah pahala atasnya.
••••••••••••••••••••••••••
🔵 Sumber: Majalis Syahri Romadhon 124
⚪️ Telegram: https://bit.ly/Berbagiilmuagama

May 18, 2018

Jagalah Puasamu

Asy Syeikh Bin Baaz rohimahullah:

Selayaknya bagi seorang mukmin untuk berusaha menyempurnakan puasanya dan menjaganya dari semua hal yang bisa menodai puasanya dari perbuatan maksiat.
……………………………………
telegram.me/berbagiilmuagama
https://binbaz.org.sa/old/28772

May 14, 2018

Seburuk-buruk makhluk di permukaan bumi..

"Sungguh sejelek-jelek makhluk yang bergerak di permukaan bumi bagi Allah adalah orang-orang kafir terus menerus dalam kekafiran, mereka tidak beriman kepada rasul-rasul Allah, tidak mengakui keesaan-Nya, dan tidak mengikuti sya'riat-Nya."  ( QS. Al-Anfal: 55) At Tafsir Al-Muyassar.