SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

December 27, 2016

Pintu Kelembutan

Dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wassalam berkata kepadanya,
"Hai 'Aisyah, berlemah lembut lah. Jika Allah menghendaki kebaikan untuk suatu penghuni rumah, maka Allah akan menunjuki mereka kepada pintu kelembutan."  [no. 523]

Silsilah Hadith Shahih (no. 204) oleh Syaikh Al-Albani .

No comments:

Post a Comment