SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

August 26, 2017

Akibat berpaling dari kebenaran!

"Tidak ada seorang pun yang lebih zhalim dari orang yang dinasehati dengan ayat-ayat Rabbnya yang jelas, lalu ia berpaling darinya kepada kebatilan dan melupakan perbuatan-perbuatan buruk yang telah dilakukannya, tidak bertaubat darinya. Sungguh, Kami jadikan penutup dihati mereka sehingga mereka tidak memahami Al-Qur'an dan tidak mengetahui kebaikan yang terkandung didalamnya. Kami jadikan ditelinga mereka semacam sumbatan sehingga mereka tidak mendengarkannya dan tidak mengambil manfaat darinya. Jika kau ajak mereka kepada keimanan maka mereka tidak akan menyambut ajakanmu itu dan tidak akan mengikuti petunjuk kepada keimanan itu, selamanya."  [Qs. Al-Kahf; 18:57] At-Tafsir Al-Muyassar.

No comments:

Post a Comment