SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

August 10, 2017

Orang yang benar-benar merugi!

Hendaklah seorang hamba mengetahui bahwa dirinya mungkin akan dihalangi antara dirinya dengan taubat dengan kematian secara tiba-tiba, atau fitnah yang menyesatkan, atau kelengahan yang terus-menerus, atau taswiff (menunda-nunda taubat atau amal salih) atau terus menerus dalam perbuatan dosa sampai mati, atau berbagai macam nafsu syahwat dan syubahat lainnya. Saat itu, orang-orang yang tidak segera bertaubat benar-benar merugi.

Sumber bacaan "Takut Kepada Allah" oleh Muhammad Syauman bin Ahmad ar-Ramli judul "Al-Khauf minallahi Ta'ala" penerbit Daar Ibni 'Affan (Dammam Saudi Arabia).

No comments:

Post a Comment