SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 15, 2017

Mutiara kata orang-orang pilihan.

Ja'far bin Sulaiman berkata, "Aku mendengar Syumaith berkata, 'Siapa yang menjadikan kematian di pelupuk matanya, maka ia tidak akan pernah peduli dengan sempit atau luasnya kehidupan dunia.'"

Ibrahim bin 'Abdil Malik berkata, "Syumaith bin 'Ajlan berkata, 'Sesungguhnya Allah َAzza wajalla memberikan tanda bagi dunia dengan kegelisahan agar menjadi sebuah kabahagian bagi orang yang taat.'"

Diriwayatkan dari Hisyam bin Hassan, dari Ayyub as-Sikhti-yani, ia berkata, "Tidaklah orang yang selalu berbuat bid'ah bertambah semangatnya melainkan jarak nya dengan Allah semakin jauh." 
~Teladan hidup orang-orang Pilihan~ oleh Ahmad Salim Baduwailan.. 

No comments:

Post a Comment