SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

December 5, 2017

Mendiamkan kemungkaran akan di tanya nanti!

{2542} Dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah َshalallahu alaihi wassalam bersabda: 'Pada hari Kiamat Allah akan menanyai setiap hamba-Nya, hingga Dia akan bertanya: 'Apa yang menghalangimu mengingkari kemungkaran yang kamu lihat?' Lalu Allah menuntunnya (menyebutnya) alasannya, sehingga dia dapat berkata: 'Ya Rabbku, aku percaya kepada (sya'riat)-Mu namun aku juga takut kepada orang banyak.'" No.929
~Silsilah Hadith Shahih oleh Syaikh al-AlBani~

No comments:

Post a Comment