SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 16, 2018

Ganjaran mengikuti alQur'an dan as Sunnah.

"Barang siapa mematuhi perintah-perintah Allah َAzza wa Jalla dan petunjuk Rasul-Nya Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam maka mereka itulah orang-orang yang kedudukan dan kehormatan mereka sangat agung. Mereka itu berteman dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla berupa Surga. Yaitu mereka yang terdiri dari para nabi, para shidiqin yang pembenaran mereka sempurna terhadap segala yang dibawa oleh para rasul, baik dalam bentuk keyakinan, perkataan dan amalan, serta bersama para shuhada (orang-orang yang mati syahid) dijalan Allah dan demi kemaslahatan kaum mukminin. Mereka itu merupakan sebaik-baik sahabat didalam surga.  [Qs. An-Nisa: 69] At-Tafsir Al-Muyassar 

No comments:

Post a Comment