SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 21, 2018

Pintu terbesar yang dimasuki Iblis adalah KEJAHILAN

Al-'Allamah Ibnul Jauziy rahimahullah berkata:

"Ketahuilah bahwa pintu terbesar yang dimasuki Iblis terhadap diri manusia adalah kejahilan. Iblis menyusup kedalam diri orang-orang jahil dengan pelbagai anggapan. Sedangkan orang-orang yang berilmu tidak dapat disusupi iblis, kecuali dengan cara mencuri-curi jalan. Iblis telah memperdayakan para ahli ibadah kerana sedikitnya ilmu mereka. Sebab kebanyakan diantara mereka hanya menyibukkan diri dalam urusan ibadah dan tidak mahu mendalami ilmu bahkan mereka enggan.
(Pen) Oleh kerana mereka jahil, mereka pun membuat pelbagai macam ibadah yang tidak disyariatkan oleh Islam dengan beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan itu baik dan benar.."
* Talbis Iblis, bab 8/201*

No comments:

Post a Comment