SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 20, 2017

Balasan buruk di dunia....

"Sungguh, orang-orang yang tidak mempercayai kehidupan di negeri akhirat dan tidak beramal untuknya, Kami tampak kan kepada mereka amal-amal buruk mereka sebagai kebaikan, sehingga mereka ragu-ragu mengenainya. Mereka itulah yang akan mendapat adzab buruk didunia, entah dibunuh, ditawan, dihinakan, atau dikalahkan, sedangkan di akhirat mereka menjadi manusia yang paling merugi."  [Qs. An-Naml ; 27:4-5] At-Tafsir Al-Muyassar.

No comments:

Post a Comment