SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 20, 2017

Bukan setakat bila khatam AlQur'an..

Al-Hasan al-Bashri rahimahullah mengatakan, "Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian benar-benar merasakan bahwa al-Qur'an sebagai surat-surat dari Rabb mereka, lalu mereka mentadabburi nya malam hari dan melaksanakannya pada siang hari."
Misalnya, apabila membaca firman-Nya:
"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka." 
[Qs. At-Tahriim:6]
Maka, setiap orang wajib memperhatikan keluarganya: tentang shalat mereka, puasanya, dan melaksanakan apa yang diwajibkan pada mereka berupa hijab wanita, lalu ia memperhatikan dan menjaga keluarganya baik anak-anak atau dewasa kerana tanggung jawab terletak dalam pendidikan dan memberi bimbingan kepada mereka.

Oleh kerana itu, setiap mukmin semestinya membaca al-Qur'an dengan konsentrasi dan pemahaman apa yang diwajibkan Allah berupa perintah dan larangan...bukan kapan saya mengkhatamkan surat ini.
Bahkan keinginannya ialah kapankah aku menjadi golongan kaum yang bertakwa, golongan yang berbuat kebajikan, golongan yang bertawakka, kaum yang khusyu', golongan yang sabar, golongan yang takut pada Allah. Kapankah aku berzuhud didunia dan mengingat akhirat? Kapankah aku bertaubat? Bersyukur, menjaga lisanku? Kapankah aku mengambil pelajaran dari larangan-larangan alQur'an? Kapankah aku dengan mengingat alQur'an akan lalai mengingat selainnya?
Al-Hasan mengatakan, "Wahai anak Adam, bagaimana hatimu akan menjadi lembut, sementara keinginanmu hanyalah pada akhir surat?!"
Petikan dari: 'Berkahnya Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.' Oleh Mansyur b.Muhammad al-Muqrin Asthma' binti Rasyid ar-Ruwaisyid.

No comments:

Post a Comment