SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 30, 2017

Hanya orang yang berakal dapat membezakan.

Wahai manusia, berapa pun harta dan anak yang diberikan kepada kalian, hanyalah kesenangan  yang kalian nikmati didunia ini, begitu pula perhiasan yang kalian guna untuk berhias. Sedangkan yang tersedia disisi Allah bagi orang yang ta'at kepada-Nya dan Dia cintai itu lebih baik dan lebih abadi, kerana ia kekal dan tidak akan musnah. Wahai kaum, apakah kalian memiliki akal untuk merenung, sehingga bisa mengetahui yang baik dan yang buruk? [Qs. Al-Qashash: 60] At Tafsir Al-Muyassar.)

No comments:

Post a Comment