SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

June 22, 2016

Janga berdusta untuk membuat orang ketawa

Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, Rasululllah shallallahu alaihi wassalam bersabda, "Kecelakaanlah bagi orang-orang yang berdusta untuk membuat tertawa suatu kaum. Kecelakaanlah baginya kemudian Kecelakaanlah baginya."
[Abu Daud (4990), At-Tirmidzi (2315), An-Nasa'i dalam At-Tafsir (146).]

Hadith ini berisi ancaman yang sangat keras terhadap orang-orang yang berdusta agar orang yang mendengarnya tertawa.
Ref: Syarah Bulughul Maram oleh Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam

No comments:

Post a Comment