SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

June 18, 2016

Wanita-wanita terlaknat

Dari 'Abdullah bin 'Amru bin al-'Ash, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah shalallahu alaihi wassalam bersabda: 'Di kalangan umatku yang terakhir akan muncul orang-orang yang duduk di atas pelana-pelana seperti pelana unta. Mereka turun di pintu-pintu masjid. Istri-istri mereka berpakaian, tetapi terlihat seperti telanjang. Rambut mereka bagaikan punuk-punuk unta yang kurus dan lemah. Laknat lah mereka! Sebab mereka memang wanita-wanita terlaknat. Seandainya di belakang kalian ada satu umat, pasti istri-istri kalian akan melayani mereka sebagaimana kalian telah dilayani oleh para istri dari umat-umat sebelum kalian.'"  [2683]

Sisilah Hadith Shahih no.2615 oleh Syaikh Al-Albani.

No comments:

Post a Comment