SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

June 13, 2016

Sahabat yang Paling tahu Hukum fiqh

Dari Abu Sa'id al-Khudri, secara marfu': "Mu'adz bin Jabal adalah orang yang paling mengetahui apa-apa yang dihalalkan Allah dan yang diharamkan oleh-Nya."  (no.1436)
[Silsilah Hadith Shahih no. 3573; oleh Syaikh al-Albani]

No comments:

Post a Comment