SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 20, 2016

Apabila kematian lebih baik daripada hidup..

Berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu;
"Barangsiapa yang waktunya tidak untuk beribadah kepada Allah, 
maka kematian lebih baik baginya daripada hidupnya."
[ad Da'u wa ad Dawa' (hal. 186).]

No comments:

Post a Comment