SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 9, 2016

Jalan-jalan keluar dari semua permasalahan

"...barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar."  [Qs. Ath-Thalaaq: 2]

"....Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya."   [Qs. Ath-Thalaaq: 4]

Maka yang memberi kecukupan adalah juga yang memberi perlindungan. 

"Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hamba-Nya..."  [Qs. Az-Zumar: 36]

(Tawakkal bergantung sepenuhnya kepada Allah) penulis Dr. Abdullah bin Umar ad-Dumaiji.

No comments:

Post a Comment