SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 3, 2016

"Pendapatku Tidak Sampai Kepadanya"

Dari Ibnu Syaudzab, ia berkata, "Jika Ayyub as-Sikhtiyani ditanya tentang sebuah permasalahan yang tidak diketahuinya maka ia menjawab, "Tanyakanlah kepada ulama."

Dari Hammad bin Zaid, ia menceritakan, "Suatu ketika Ayyub pernah ditanya tentang sebuah permasalahan.  Maka Ayyub menjawab, "Belum sampai kepadaku tentang ilmunya."  Si penanya mengatakan, "Jawablah sesuai dengan pendapat Anda." Ayyub kembali menjawab,
"Pendapatku tidak sampai kepadanya."

Sungguh berbeza dengan "ulama kalaf" kini, mereka bukan saja menggunakan pendapat mereka tentang perkara-perkara yang samar, malah perkara yang sudah jelas nas dan dalilnya, mereka berani mengedepankan pendapat mereka sambil membelakangi dalil yang qath'i dan shahih. Allahu Mustaan.
Kutipan dari "Sirah Tabi'in" di susun oleh Abu 'Abdillah Al-Watesi

No comments:

Post a Comment