SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 27, 2016

Mengajarkan sunnah lebih utama

Berkata Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah;

"Menyampaikan sunnah-nya (Rasulullah َshalallahu alaihi wassalam) kepada umat ini lebih utama dibanding melesatkan anak panah ke leher musuh."
(Badaai' at-tafsiir:2/416)
Sumber: Thalab ilmu syar'i

No comments:

Post a Comment