SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

March 6, 2018

Mengapa Iblis di ciptakan?

Dari 'Abdullah bin 'Amru; Nabi َshalallahu alaihi wassalam pernah berkata kepada Abu Bakar: "Hai Abu Bakar! Seandainya Allah ingin agar tidak didurhakai, niscaya Dia tidak akan menciptakan Iblis." [no.1642]
Silsilah Hadith Shahih Syaikh Al-Albani no. 1163

No comments:

Post a Comment