SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

March 24, 2018

Takutlah hai orang-orang zalim!

Hari ini orang-orang zalim menggunakan kedudukan dan jawatan untuk menindas, menjatuhkan mereka yang tidak sejalan dengannya... Tapi itu hanya berlaku dikalangan manusia, tidak demikian halnya disisi Allah Ta'ala. Dia berfirman yang artinya;  "Dan sekiranya orang-orang yang zalim itu mempunyai apa yang ada di bumi semuanya dan (masih ada pula) sebanyak itu besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu (demi menghindar) dari siksa yang buruk pada hari kiamat.” (QS. Az Zumar : 47)

No comments:

Post a Comment