SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

March 1, 2018

Menyembunyikan kebenaran di laknat!

"Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari keimanan dan menyembunyikan kebenaran serta terus-menerus melakukan yang demikian itu sampai meninggal maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya; yaitu dengan menjauhkan mereka dari rahmat-Nya." [Qs. Al-Baqarah: 161]. At-Tafsir Al-Muyassar 

No comments:

Post a Comment