SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

March 2, 2016

Anasir yang masuk dalam penafsiran alQur'an

Hati-hati lah orang-orang yang menafsirkan alQur'an menurut pendapat mereka untuk disesuaikan dengan konteks kehidupan hari ini.
Kelak kamu akan diminta bertanggung jawab akan kandungannya yang berpaling dari erti sebenar mengikuti penafsiran kefahaman para Salaful Ummah yang paling mengerti dan faham dengan kandungannya.

"Dan sesungguhnya alQur'an itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu dan kelak kamu akan dimintai pertanggunganjawab." [Qs. Az-Zukhruf :44]

No comments:

Post a Comment