SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

March 8, 2016

Sudah Mudah, kenapa Cari Susah.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu Wata'ala berfirman;

"Sesungghnya  Kami mudahkan alQu'ran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran."  [Qs. As-Dhukhaan: 58].

"Itulah petunjuk Allah, dengan Kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk bagi-nya."
[Qs. Az-Zumar:23].

AlQuran diturunkan dengan penuh kemudahan dan kejelasan serta nyata melalui lisan Nabi-Nya supaya manusia dapat memahami dan mengamalkannya.
Namun manusia yang menyusahkan dirinya dengan berbagai tafsiran mengikut akal dan pendapat masing-masing yang membingungkan. 
Allahul Musta'an..

No comments:

Post a Comment