SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

March 16, 2016

Para rasul-Nya dibekali dengan Kitab-kitab Nya.

Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul-Nya dengan dibekali kitab-kitab-Nya yang suci dan menetapkan aturan-aturan-Nya sehingga ukuran kesempurnaan seseorang yang sesungguhnya adalah apabila segala perilakunya selaras dengan apa yang dicintai oleh Allah serta menjadikan ittiba' (mengikuti) rasul-Nya sebagai bukti kecintaan seseorang kepada Allah. Allah berfirman;

"Katakanlah (Muhammad), 'Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.' Allah Mahapengampun, Maha Penyayang."
[Qs. Ali 'Imran: 31].

Para rasul-Nya diberikan Kitab supaya manusia tidak beragama ikut prasangka, pendapat dan logika akal semata-mata. Inilah sandaran Islam..alQur'an dan Sunnah Nabi-Nya.. 
Dari 'Kunci Shurga' Ibnu Qayyim

No comments:

Post a Comment