SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 22, 2016

Mereka menganggap orang Mukmin sesat..

Hari ini manusia telah disibukkan dengan beragam perayaan, penyambutan, berbagai ritual yang bukan dari Sunnah Rasululllah shalallahu alaihi wassalam.
Dari itu tidak hairanlah jika mereka menganggap penegak Sunnah sebagai golongan yang sesat.

"Dan apabila mereka melihat orang-orang Mukmin, mereka mengatakan: 'Sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat," [Qs. Al-Muthaffifiin: 32].
~Tafsir Ibnu Katsir~

No comments:

Post a Comment