SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 19, 2016

Peringatan untuk Ahlul hawa.. yang mendustakan ayat-ayat alQur'an

Peringatan untuk golongan yang mendustakan hujjah-hujjah dan mentakwil, menafsirkan ayat alQur'an menurut hawa nafsu, pendapat mereka ...

"Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dengan sesungguh-sungguhnya."  [Qs. An-Naba' :27-28] 
~Tafsir Ibnu Katsir-~

No comments:

Post a Comment