SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

May 18, 2016

Sarana untuk menggapai hidayah..

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kemudahan kepada seseorang serta membentangkan sarana untuk menggapai hidayah kepada orang yang berhak mendapatkan petunjukNya...

"Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila di kehendaki Allah. Sesungguhnya Allah Mahamengetahui lagi Mahabijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya (Surga)."  [Qs. Al-Insaan : 30-31]
Re: Tafsir Ibnu Katsir.

No comments:

Post a Comment